בעת סיום עבודה של עובד/ת  יש לבחון את הנקודות הבאות – (כל מקרה נבחן לגופו)

 • ביצוע שימוע באופן מסודר טרם הליך פיטורין
 • במקרה של התפטרות – קבלת מכתב מהעובד  (גם באמייל)  המעיד על הבקשה להתפטר
 • הבנת מכלול הנסיבות שגרמו לסיום העבודה
 • עריכת תחשיב לגבי הפרשי שכר ותשלומים שונים המגיעים לעובד
 • התייחסות לתקופת הודעה מוקדמת (גם של העובד וגם של המעביד)
 • פידיון ימי חופשה לא מנוצלים.
 • תשלום יחסי של דמי הבראה
 • מסמכים לשחרור קופות פנסיה / ביטוח מנהלים
 • שחרור קרנות השתלמות
 • הודעה לעובר לפי חוק על תקופת העסקה ( תאריך התחלה ותאריך סיום)
 • חבות פיצויים / השלמת פיצויים
 • מילוי טפסים שונים (161, בקשה לדמי אבטלה, הודעת תקופת העסקה וכד')

לחץ כאן לעדכון המשרד על עזיבת עובד (טופס ממוחשב-מקוצר) 

על מנת שנוכל לטפל באופן מסודר בעזיבת העובד ולקבל הנחיות מהמשרד – יש למלא את הודעת מעביד על סיום עבודה – (גירסה ידנית) PDF