בעת סיום עבודה של עובד/ת  יש לבחון את הנקודות הבאות – (כל מקרה נבחן לגופו)

 • ביצוע שימוע באופן מסודר טרם הליך פיטורין
 • במקרה של התפטרות – קבלת מכתב מהעובד  (גם באמייל)  המעיד על הבקשה להתפטר
 • הבנת מכלול הנסיבות שגרמו לסיום העבודה
 • עריכת תחשיב לגבי הפרשי שכר ותשלומים שונים המגיעים לעובד
 • התייחסות לתקופת הודעה מוקדמת (גם של העובד וגם של המעביד)
 • פידיון ימי חופשה לא מנוצלים.
 • תשלום יחסי של דמי הבראה
 • מסמכים לשחרור קופות פנסיה / ביטוח מנהלים
 • שחרור קרנות השתלמות
 • הודעה לעובר לפי חוק על תקופת העסקה ( תאריך התחלה ותאריך סיום)
 • חבות פיצויים / השלמת פיצויים
 • מילוי טפסים שונים (161, בקשה לדמי אבטלה, הודעת תקופת העסקה וכד')

לחץ כאן לעדכון המשרד על עזיבת עובד (טופס ממוחשב-מקוצר) 

על מנת שנוכל לטפל באופן מסודר בעזיבת העובד ולקבל הנחיות מהמשרד – יש למלא את הודעת מעביד על סיום עבודה – (גירסה ידנית) PDF 

http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry+of+Tourism/Hozer+Mankal.htm

לחצו על קיצור למעלה כדי לראות את חוזרי המנכ"ל של משרד התיירות:

חוזר מנכ"ל 11/2011 – מענקים להקמת עסק קטן בתיירות.

חוזר מנכ"ל 10/2011 – מענקים להקית יחידות אירוח.

שנה אזרחית טובה לציבור הלקוחות והחברים.

קישור לדף המידע :  דף מידע 2010

בשנים האחרונות , הן בשל זמינות טכנולוגית והן בשל חיסכון בעלויות, הולך וגובר השימוש בדירת המגורים (או חדר בדירה) לשם התחלה או קיום של פעילות עסקית.
חשוב לדעת כי גם עסק "העובד מהבית" יכול וזכאי לקזז חלק "מההוצאות המעורבות" (הוצאות שחלקן פרטיות וחלקן עיסקיות) לצורכי מס או לצורכי מע"מ.

ברשימה המצורפת מפורטות ההוצאות המעורבות בלבד וחלק מהאמור רלוונטי אף לשכירים (ולא רק לעצמאים) – לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למשרד.

המשך המאמר וטופס עידכון נתונים: עבודה מהבית

החל מ 1.1.2008 קיימת חובה לתשלום פנסיה לכל עובד במשק.

הצו מבחין בין עובד הנקלט לעבודה ויש הסדר פנסיה קיים (למשל ממעביד קודם, "הסדר פנסיוני מטיב") לבין עובד ללא פנסיה כלל.

הזכאות לפנסיה היא לאחר תקופת אכשרה מינימאלית:
בשנת 2008 – עובד שעבד לפחות 9 חודשים.
בשנת 2009 והלאה – עובד שעבד לפחות 6 חודשים.

עובד שמגיע עם פנסיה ממעביד קודם זכאי להמשך הפנסיה לאחר שלושה חודשי עבודה רטרוארקטיבית מתחילת עבודתו.

להלן טבלת ההפרשות לפי תאריך תחילת העבודה של העובד וכן הגידול בשיעור תשלומי הפנסיה עם השנים.

החל מיום

הפרשות מעביד -לתגמולים

הפרשות עובד לתגמולים

הפרשות מעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

במהלך התקופה תוקן החוק וקבע שהחל משנת 2014 (1.1.2014) תועלה פנסית החובה ל 17.5% לפי החלוקה הבאה:

הפרשות מעביד לתגמולים

הפרשות עובד לתגמולים

הפרשות מעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

קישור לצו המלא באתר משרד התמ"ס:

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm

מס התשומות הוא מס ערך מוסף שאותו העסק משלם בעיקר לספקים בעת קניה של סחורות, רכישת חומרי גלם, תשלומי הוצאות שוטפות או קניית ציוד להפעלת העסק.
את מס התשומות ניתן "לקזז" ממס העסקאות שאותו העסק גובה מהלקוחות וכך לשלם לרשויות המס רק את סכום ההפרש.

במידה ומס התשומות גבוה ממס העסקאות ניתן גם לקבל החזר. (יש לבחון כל מקרה לגופו)

את מס התשומות רשאי לנכות רק עסק שרשום כעוסק מורשה (יחיד או חברה) ולא עוסק פטור.

מה מותר ומה אסור לקזז ? – ניתן לראות בטבלה הבאה:

יעודכן בקרוב המשך קריאה »

האם להתאגד כיחיד או כחברה ?