בשנים האחרונות , הן בשל זמינות טכנולוגית והן בשל חיסכון בעלויות, הולך וגובר השימוש בדירת המגורים (או חדר בדירה) לשם התחלה או קיום של פעילות עסקית.
חשוב לדעת כי גם עסק "העובד מהבית" יכול וזכאי לקזז חלק "מההוצאות המעורבות" (הוצאות שחלקן פרטיות וחלקן עיסקיות) לצורכי מס או לצורכי מע"מ.

ברשימה המצורפת מפורטות ההוצאות המעורבות בלבד וחלק מהאמור רלוונטי אף לשכירים (ולא רק לעצמאים) – לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למשרד.

המשך המאמר וטופס עידכון נתונים: עבודה מהבית