מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2017

מידע לפקדות לקרנות השתלמות וקופות הגמל לסוף שנת המס – 2017   

ספירות מלאי / ספירות קופות / יתרות בנק / כלי רכב / חייבים וזכאים  (טופס ידני) 

לחץ כאן למערכת On-Line – ספירות מלאי/ספירות קופות / כלי רכב –  2017

 

 מסמכים נדרשים לצורך הגשת דוח שנתי לשנת 2017