מס התשומות הוא מס ערך מוסף שאותו העסק משלם בעיקר לספקים בעת קניה של סחורות, רכישת חומרי גלם, תשלומי הוצאות שוטפות או קניית ציוד להפעלת העסק.
את מס התשומות ניתן "לקזז" ממס העסקאות שאותו העסק גובה מהלקוחות וכך לשלם לרשויות המס רק את סכום ההפרש.

במידה ומס התשומות גבוה ממס העסקאות ניתן גם לקבל החזר. (יש לבחון כל מקרה לגופו)

את מס התשומות רשאי לנכות רק עסק שרשום כעוסק מורשה (יחיד או חברה) ולא עוסק פטור.

מה מותר ומה אסור לקזז ? – ניתן לראות בטבלה הבאה: