בעת סיום עבודה של עובד/ת  יש לבחון את הנקודות הבאות – (כל מקרה נבחן לגופו)

לחץ כאן לעדכון המשרד על עזיבת עובד (טופס ממוחשב-מקוצר) 

על מנת שנוכל לטפל באופן מסודר בעזיבת העובד ולקבל הנחיות מהמשרד – יש למלא את הודעת מעביד על סיום עבודה – (גירסה ידנית) PDF