הקמת עסק עמצאי הינו מהלך משמעותי לרבים מאיתנו ונראה לעיתים כמרוחק ואף בלתי אפשרי.
מצורף שאלון קצר ליזם או ליזמת המתחילים שבאמצעותו יוכלו לבחון את התאמתם לעולם העצמאי.

לשאלון לחץ כאן