קליטת עובד חדש

שנה אזרחית טובה לציבור הלקוחות והחברים.

קישור לדף המידע :  דף מידע 2010

בשנים האחרונות , הן בשל זמינות טכנולוגית והן בשל חיסכון בעלויות, הולך וגובר השימוש בדירת המגורים (או חדר בדירה) לשם התחלה או קיום של פעילות עסקית.
חשוב לדעת כי גם עסק "העובד מהבית" יכול וזכאי לקזז חלק "מההוצאות המעורבות" (הוצאות שחלקן פרטיות וחלקן עיסקיות) לצורכי מס או לצורכי מע"מ.

ברשימה המצורפת מפורטות ההוצאות המעורבות בלבד וחלק מהאמור רלוונטי אף לשכירים (ולא רק לעצמאים) – לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למשרד.

המשך המאמר וטופס עידכון נתונים: עבודה מהבית

מס התשומות הוא מס ערך מוסף שאותו העסק משלם בעיקר לספקים בעת קניה של סחורות, רכישת חומרי גלם, תשלומי הוצאות שוטפות או קניית ציוד להפעלת העסק.
את מס התשומות ניתן "לקזז" ממס העסקאות שאותו העסק גובה מהלקוחות וכך לשלם לרשויות המס רק את סכום ההפרש.

במידה ומס התשומות גבוה ממס העסקאות ניתן גם לקבל החזר. (יש לבחון כל מקרה לגופו)

את מס התשומות רשאי לנכות רק עסק שרשום כעוסק מורשה (יחיד או חברה) ולא עוסק פטור.

מה מותר ומה אסור לקזז ? – ניתן לראות בטבלה הבאה: