הקמת עסק עמצאי הינו מהלך משמעותי לרבים מאיתנו ונראה לעיתים כמרוחק ואף בלתי אפשרי.
מצורף שאלון קצר ליזם או ליזמת המתחילים שבאמצעותו יוכלו לבחון את התאמתם לעולם העצמאי.

לשאלון לחץ כאן

מצורף הסבר כללי לגבי נוהל פתיחת תיקים ברשויות המס מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי.

מדריך לפתיחת תיק ברשויות

יעודכן בקרוב המשך קריאה »

האם להתאגד כיחיד או כחברה ?