מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2017

מידע לפקדות לקרנות השתלמות וקופות הגמל לסוף שנת המס – 2017   

ספירות מלאי / ספירות קופות / יתרות בנק / כלי רכב / חייבים וזכאים  (טופס ידני) 

לחץ כאן למערכת On-Line – ספירות מלאי/ספירות קופות / כלי רכב –  2017

 

 מסמכים נדרשים לצורך הגשת דוח שנתי לשנת 2017

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2016

 

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2016

דוח קופה קטנה וספירת שיקים

 

גליון עוסק פטור – 2016

הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2016

טבלת מלאי – קובץ WORD

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2015

 

מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2015

גליון עוסק פטור – 2015

הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2015

טבלת מלאי – קובץ WORD

 

בשנים האחרונות , הן בשל זמינות טכנולוגית והן בשל חיסכון בעלויות, הולך וגובר השימוש בדירת המגורים (או חדר בדירה) לשם התחלה או קיום של פעילות עסקית.
חשוב לדעת כי גם עסק "העובד מהבית" יכול וזכאי לקזז חלק "מההוצאות המעורבות" (הוצאות שחלקן פרטיות וחלקן עיסקיות) לצורכי מס או לצורכי מע"מ.

ברשימה המצורפת מפורטות ההוצאות המעורבות בלבד וחלק מהאמור רלוונטי אף לשכירים (ולא רק לעצמאים) – לקבלת פרטים נוספים נא לפנות למשרד.

המשך המאמר וטופס עידכון נתונים: עבודה מהבית