המשרד הוקם במדרשת בן גוריון על מנת לסייע לבעלי עסקים קיימים ויזמים בתחילת דרכם בתהליכי הקמת והפעלת עסקים במרחב הנגב. הליווי והיעוץ כוללים סיוע מול הרשויות השונות  במרחב ומתן פתרונות זמינים ומקומיים לצרכים חשבונאיים, תפעוליים ותחומי המיסים.


"משלב הרעיון וההקמה ועד לפעילות עצמאית ומלאה "

פרופיל

השכלה