מענק להקמת עסק קטן בתיירות – 2011

http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry+of+Tourism/Hozer+Mankal.htm לחצו על קיצור למעלה כדי לראות את חוזרי המנכ"ל של משרד התיירות: חוזר מנכ"ל 11/2011 – מענקים להקמת עסק קטן בתיירות. חוזר מנכ"ל 10/2011 – מענקים להקית יחידות אירוח.