הערכות לתום שנת המס 2017

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2017 מידע לפקדות לקרנות השתלמות וקופות הגמל לסוף שנת המס – 2017    ספירות מלאי / ספירות קופות / יתרות בנק / כלי רכב / חייבים וזכאים  (טופס ידני)  לחץ כאן למערכת On-Line – ספירות מלאי/ספירות קופות / כלי רכב –  2017    מסמכים נדרשים לצורך הגשת דוח שנתי […]

הערכות לתום שנת המס 2016

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2016   מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2016 דוח קופה קטנה וספירת שיקים   גליון עוסק פטור – 2016 הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2016 טבלת מלאי – קובץ WORD

שנת המס -2015 עד 31.12.15

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2015   מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2015 גליון עוסק פטור – 2015 הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2015 טבלת מלאי – קובץ WORD  

הכרה בהוצאות ב"עבודה מהבית"

בשנים האחרונות , הן בשל זמינות טכנולוגית והן בשל חיסכון בעלויות, הולך וגובר השימוש בדירת המגורים (או חדר בדירה) לשם התחלה או קיום של פעילות עסקית. חשוב לדעת כי גם עסק "העובד מהבית" יכול וזכאי לקזז חלק "מההוצאות המעורבות" (הוצאות שחלקן פרטיות וחלקן עיסקיות) לצורכי מס או לצורכי מע"מ. ברשימה המצורפת מפורטות ההוצאות המעורבות בלבד […]