הערכות לתום שנת המס 2017

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2017 מידע לפקדות לקרנות השתלמות וקופות הגמל לסוף שנת המס – 2017    ספירות מלאי / ספירות קופות / יתרות בנק / כלי רכב / חייבים וזכאים  (טופס ידני)  לחץ כאן למערכת On-Line – ספירות מלאי/ספירות קופות / כלי רכב –  2017    מסמכים נדרשים לצורך הגשת דוח שנתי […]

הערכות לתום שנת המס 2016

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2016   מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2016 דוח קופה קטנה וספירת שיקים   גליון עוסק פטור – 2016 הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2016 טבלת מלאי – קובץ WORD

שנת המס -2015 עד 31.12.15

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2015   מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2015 גליון עוסק פטור – 2015 הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2015 טבלת מלאי – קובץ WORD