מצורף הסבר כללי לגבי נוהל פתיחת תיקים ברשויות המס מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי.

מדריך לפתיחת תיק ברשויות