הערכות לתום שנת המס 2017

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2017 מידע לפקדות לקרנות השתלמות וקופות הגמל לסוף שנת המס – 2017    ספירות מלאי / ספירות קופות / יתרות בנק / כלי רכב / חייבים וזכאים  (טופס ידני)  לחץ כאן למערכת On-Line – ספירות מלאי/ספירות קופות / כלי רכב –  2017    מסמכים נדרשים לצורך הגשת דוח שנתי […]

הערכות לתום שנת המס 2016

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2016   מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2016 דוח קופה קטנה וספירת שיקים   גליון עוסק פטור – 2016 הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2016 טבלת מלאי – קובץ WORD

שינויים במערך הפנסיוני – 2016

מהפך בניהול התשלומים הפנסיוניים וחובת דיווח והעברת תשלומים לקופות גמל החל מ 1.1.2016   כללי כידוע לכם חובתו של המעסיק להעביר את הכספים עבור החיסכון הפנסיוני של עובדיו, בהתאם לשיעורים המתחייבים מהוראות החוק, צווי הרחבה והסכמי העבודה האישיים, ישירות או באמצעות סוכנות הביטוח לגופים המוסדיים. המעביד מנכה את חלקו של העובד , משלים את חלקו […]

שנת המס -2015 עד 31.12.15

מצורפים בזאת מסמכים והנחיות בקשר עם תום שנת המס 2015   מלאי-כלי רכב-ספירת קופות – דוח חייבים וזכאים- 2015 גליון עוסק פטור – 2015 הפקדות לקופות גמל והשתלמות – 2015 טבלת מלאי – קובץ WORD  

קליטת עובדים חדשים

העסקת עובדים הינה בד"כ הבסיס להרחבת כל פעילות עיסקית. לחץ כאן למאמר מקצועי להעסקת עובדים   על מנת לקלוט עובד חדש בעסק יש להקימו במערכת השכר ולהמציא את המסמכים הבאים: טופס מקוצר (ממוחשב) לקליטת עובד חדש ניתן להוריד  טופס 101 ריק – לחץ כאן  או לחלופין לשלוח למשרד צילום ת"ז (כולל הספח) והמשרד יחזיר אליכם […]

שאלון ליזם וליזמת המתחילים

הקמת עסק עמצאי הינו מהלך משמעותי לרבים מאיתנו ונראה לעיתים כמרוחק ואף בלתי אפשרי. מצורף שאלון קצר ליזם או ליזמת המתחילים שבאמצעותו יוכלו לבחון את התאמתם לעולם העצמאי. לשאלון לחץ כאן

איך מקימים עסק עצמאי ?

מצורף הסבר כללי לגבי נוהל פתיחת תיקים ברשויות המס מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי. מדריך לפתיחת תיק ברשויות