שינויים במערך הפנסיוני – 2016

מהפך בניהול התשלומים הפנסיוניים וחובת דיווח והעברת תשלומים לקופות גמל החל מ 1.1.2016   כללי כידוע לכם חובתו של המעסיק להעביר את הכספים עבור החיסכון הפנסיוני של עובדיו, בהתאם לשיעורים המתחייבים מהוראות החוק, צווי הרחבה והסכמי העבודה האישיים, ישירות או באמצעות סוכנות הביטוח לגופים המוסדיים. המעביד מנכה את חלקו של העובד , משלים את חלקו […]

קליטת עובדים חדשים

העסקת עובדים הינה בד"כ הבסיס להרחבת כל פעילות עיסקית. לחץ כאן למאמר מקצועי להעסקת עובדים   על מנת לקלוט עובד חדש בעסק יש להקימו במערכת השכר ולהמציא את המסמכים הבאים: טופס מקוצר (ממוחשב) לקליטת עובד חדש ניתן להוריד  טופס 101 ריק – לחץ כאן  או לחלופין לשלוח למשרד צילום ת"ז (כולל הספח) והמשרד יחזיר אליכם […]

סיום עבודה של עובד

בעת סיום עבודה של עובד/ת  יש לבחון את הנקודות הבאות – (כל מקרה נבחן לגופו) ביצוע שימוע באופן מסודר טרם הליך פיטורין במקרה של התפטרות – קבלת מכתב מהעובד  (גם באמייל)  המעיד על הבקשה להתפטר הבנת מכלול הנסיבות שגרמו לסיום העבודה עריכת תחשיב לגבי הפרשי שכר ותשלומים שונים המגיעים לעובד התייחסות לתקופת הודעה מוקדמת (גם […]

פנסיה חובה לכל עובד

החל מ 1.1.2008 קיימת חובה לתשלום פנסיה לכל עובד במשק. הצו מבחין בין עובד הנקלט לעבודה ויש הסדר פנסיה קיים (למשל ממעביד קודם, "הסדר פנסיוני מטיב") לבין עובד ללא פנסיה כלל. הזכאות לפנסיה היא לאחר תקופת אכשרה מינימאלית: בשנת 2008 – עובד שעבד לפחות 9 חודשים. בשנת 2009 והלאה – עובד שעבד לפחות 6 חודשים. […]